Hälsa

Hälsa


Maine Coonen är en frisk katt med god hälsa och inte drabbad av ohälsa mer än andra raser. Men för att förebygga ohälsa så rekommenderas olika hälsotester för säkerhets skull.


De tester som främst rekommenderas är HD-röntgen, Höftledsdysplasi, höfter,och HCM-ultraljud, Hypertrofisk kardiomyopati, hjärta. Dessutom bör man gentesta för HCM om föräldrarnas HCM-status är okänd.


Genom att genomföra dessa tester undviker man ohälsosam avel. Dessutom är det förbjudet i svensk lag att avla på sjuka djur.


Men att föräldrarna inte har HCM eller HD är ingen garanti för att deras avkomma inte skall få dessa sjukdomar. Det kan ingen garantera. Men genom att testa föräldrarna innan avel har man gjort vad man kan för att förbygga ohälsa så långt det idag är möjligt.


Hälsoprogrammet startades av Maine Coon-katten men är idag överförd till PawPeds.


Här finns mer att läsa:


http://www.mainecoon-katten.se/


http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/index_se.html


Resultaten av hälsoundersökningarna registreras på PawPeds så att alla kan ta del av dem. Både bra och dåliga resultat. Det gör det mer överskådligt och är till stor hjälp i tex. Avelsarbetet. Man kan även följa generationerna för att se förekomsten av sjukdomarna inom släkten.


Jag testar alla mina avelsdjur för både HD och HCM innan avel. Honor som har HD förekommande i stamtavlan testar jag om efter deras första kull. Hanarna efter 4-6 parningar. Katter med HD tas bort i aveln och kastreras. Dessutom gentestar jag avelskatter vars föräldrars genresultat är okänd eller har en förälder med hcm/n.


Artikel om HD

https://www.slu.se/ew-nyheter/2019/11/hoftledsdysplasi-ar-arftligt-och-vanligare-hos-stora-katter/


Forskningsrapport om HD på Maine Coon

https://www.nature.com/articles/s41598-019-53904-w


Artikel om HCM

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/katt/hjart-karlsjukdom-hos-katt/?fbclid=IwAR1vhRMqD1tswl_RKVPcSfEwkiNHWYtFjtJz31Iftu5OtYtTsi0qJKkPzQo


Om Hälsoprogrammet för Maine Coon

https://mainecoonkatten.se/h%2525C3%2525A4lsa.html


Kattungar som är tänkta till avel säljer jag endast till registrerade uppfödare som testar sina katter inom hälsoprogrammet.